Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad (OPR) is instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt hiervan is dat ouders, personeel en leerlingen meebeslissen over hoe het samenwerkingsverband zorgt dat het voor alle leerlingen in de regio een zo passend mogelijke plek kan bieden. Daarvoor is het belangrijk dat het samenwerkingsverband de OPR in een vroeg stadium betrekt bij het ondersteuningsplan, zodat er ruimte is om een plan te ontwikkelen waar alle partijen tevreden over zijn of mee in kunnen stemmen (bron: www.passendonderwijs.nl).​

OPR PO
In de ondersteuningsplanraad zijn personeel en ouders/leerlingen vertegenwoordigd van scholen voor  (speciaal) basisonderwijs die vallen onder een van de hieronder genoemde bevoegde gezagen:

• Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel te Alblasserdam
• Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
• Stichting voor Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
• Stichting OZHW voor PO & VO
• Nestas Scholengroep
• Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht (SOPHIA)
• PIT kinderopvang & onderwijs
• Stichting SPON
• LEV Scholengroep West Nederland
• Stichting Yulius Onderwijs

OPR VO
In de ondersteuningsplanraad zijn personeel en ouders/leerlingen vertegenwoordigd van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs die vallen onder een van de hieronder genoemde bevoegde gezagen:

• Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
• SPON, Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. te Sliedrecht
• Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard.
• Stichting Yulius Onderwijs
• Willem van Oranje onderwijsgroepReglement OPR

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden