Adviesraad

De Adviesraad van het PO en de Adviesraad van het VO komen 5 maal per jaar bijeen en bestaan uit: het managementteam (MT) van SWV Drechtsteden PO/VO, bestaande uit de directeur-bestuurder en sectordirecteur, en van elke school een directielid met mandaat. De Adviesraad heeft geen wettelijk verankerde positie en heeft een adviserende rol. Deze functioneert als klankbord voor het MT van het samenwerkingsverband.

Taken en bevoegdheden
De Adviesraad gaat over de voorbereiding van en advisering over het ondersteuningsplan en het
uitwerken van de ambities uit het ondersteuningsplan in de jaarplannen. Daarnaast is de Adviesraad
betrokken bij de voorbereiding van en advisering over de begroting en de jaarrekening en het
signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid.

De Adviesraad voorziet het MT van het samenwerkingsverband van gevraagd en ongevraagd advies. Het is aan de directeur-bestuurder of een advies al dan niet (volledig) wordt overgenomen. De Adviesraad heeft de mogelijkheid tot het instellen van werkgroepen.


Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden