Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.

Behoudens deze disclaimer, is het Samenwerkingsverband VO Noordelijke Drechtsteden niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 
Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 
U zal het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever, Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden.

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden