Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noordelijke Drechtsteden werken samen vanuit een gezamenlijk onderkomen, voor en met scholen en besturen in het Primair Onderwijs, Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, ketenpartners en de ouders en de verzorgers van de leerlingen uit het Primair- en het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs in de regio Drechtsteden boven de rivieren Oude Maas en Merwede.

Een overzicht van deelnemende scholen

Websites Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

Voor meer informatie over onze werkwijze en diensten kunt u vanuit deze gezamenlijke bladzijde verder doorklikken op de afbeeldingen van de afzonderlijke websites.

Wilt u informatie over Passend Onderwijs in het Primair Onderwijs of in het Voortgezet Onderwijs, bezoekt u dan s.v.p. onderstaande websites.

Primair Onderwijs: www.swv-drechtsteden.nl

Voortgezet Onderwijs: www.noordelijkedrechtsteden.nl

Dit is ons bezoek- en postadres:

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Vermeld voor een goede afhandeling van de post de aantekening PO of VO.

We zijn telefonisch bereikbaar op (078) 639 17 00, via een keuzemenu.