Bestuur en directie

In het kader van goed bestuur (Governance) heeft het samenwerkingsverband een transitie doorgemaakt, waarbij de stichting is omgezet in een vereniging. Deze omzetting is voltooid met het passeren van de omzettingsakten op 18 januari 2018. Leidende visie is dat besturen allen gelijkwaardig lid zijn van het samenwerkingsverband 28.13 voor het VO en samenwerkingsverband 28.09 voor het PO en vanuit dit lidmaatschap hun betrokkenheid en belang zo goed mogelijk behartigen. Het bestuur is overgegaan van een Dagelijks en Algemeen Bestuur naar de directeur-bestuurder.

Directeur-bestuurder: Dhr. S. de Crom
Sectordirecteur VO: Mevr. J. Grootenboer
Sectordirecteur PO: Mevr. C. Hebels

De directeur-bestuurder en de sectordirecteuren vormen gezamenlijk het managementteam (MT) van het samenwerkingsverband. Het MT formuleert het beleid en legt dit vast in het ondersteuningsplan van het SWV. Tevens draagt  het MT verantwoording voor het kwaliteitsbeleid van het SWV. De sectordirecteur geeft daarnaast leiding aan de verschillende teams van het SWV.

Toezichthouders​
De leden van de AV (schoolbesturen) vormen met elkaar in de Algemene Vergadering de toezichthouders. Om de rolvastheid van zowel bestuur als toezicht te borgen is een onafhankelijk voorzitter benoemd, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter benoemd van de auditcommissie financiën. Enkele AV-leden, gekozen door en vanuit de AV, maken eveneens deel uit de remuneratiecommissie en de auditcommissie.
Vereniging PO
De leden van het Samenwerkingsverband Drechtsteden PO (28.09) vormen een vereniging. Vertegenwoordigers van tien schoolbesturen in de regio hebben zitting in de ledenvergadering en zijn toezichthouders.

Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel te Alblasserdam
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Stichting voor Christelijk Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Stichting OZHW voor PO & VO
Nestas Scholengroep
SOL Ambacht
PIT kinderopvang & onderwijs
Stichting SPON
LEV Scholengroep West Nederland
Stichting Yulius Onderwijs

Vereniging VO
De leden van het Samenwerkingsverband Drechtsteden VO (28.13) vormen een vereniging. Vertegenwoordigers van zeven schoolbesturen in de regio hebben zitting in de ledenvergadering en zijn toezichthouders.
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden
SPON, Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. te Sliedrecht
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard
Stichting Yulius Onderwijs
Willem van Oranje onderwijsgroep

Inlog personeel

Bezoek- en postadres

Duindoornhof 1-7
3355 RP Papendrecht

Tel. 078 - 639 17 00
© 2024 SWV Drechtsteden  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden